Biologdesignern

Stacks Image 165

Arbetsförmedlingen

Sedan 2003 utbildas personal inom Arbetsförmedlingen Rehabilitering i Biologdesignern. 300 handläggare på 70 orter har utbildats och Biologdesignern är idag en strategisk utbildning inom organisationen.

2010 omhandlades Ibilitys ramavtal med Arbetsförmedlingen och nu kan alla medarbetare utbildas i Biologdesignern.

Idag används Biologdesignern på Arbetsförmedlingen inom bland annat, Jobb- och Utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för ungdomar och Arbetslivsintroduktionen.


Biologdesignern på Arbetsförmedlingen