Evidensbaserat stöd

Biologdesignern©

Sveriges mest beprövade stöd till arbete och studier

Att uppfinna hjulet varje år är slöseri

Varje år tas hundratals initiativ för att utveckla stöd till arbete och studier. Som om ingen visste vad som fungerar. Mottagare, medarbetare och samhälle förtjänar bättre.

Ibility står bakom Sveriges mest spridda och beprövade arbetssätt för stöd in i eller tillbaka till arbetslivet. Det har använts på över 80 små och stora orter över hela Sverige.

Av proffs, för proffs

Biologdesignern är berättelsen om en tjej som trots ett tufft utgångsläge hittade sin plats i arbetslivet.

Biologdesignern är också ett sätt att hitta och förverkliga sitt bästa alternativ på arbetsmarknaden som bygger på erfarenhet av vad som fungerat för 10 000-tals deltagare och 100-tals stödpersoner.

Med på resan har vi haft pedagoger, psykologer och formgivare. Men också de riktiga experterna – med egen erfarenhet av utmaningar med koncentration eller språk, av autism och asperger, av diskriminering och av psykiska och sociala utmaningar.

96 procent

96 procent av deltagarna skulle rekommendera Ungdomslotsen i Laholm för andra. Ibilitys metodik Biologdesignern är kärnan i kommunens tjänst.

2 x resultat

När arbetsförmedlingen använder Biologdesignern i tjänster för rehabilitering går dubbelt så många i arbete eller studier som tidigare.

477 000 kr

477 000 kr är den långsiktigt prognostiserade lönsamheten per deltagare för projekt MAC i Västerås som använder Ibilitys metodik Biologdesignern.

En gemensam bas

Många verksamheter har tydliga rutiner för administration av arbetslöshet och utsatthet. Men ett hopkok av idéer om hur individen rör sig mot yrkesidentitet och självförsörjning.

Med Biologdesignern kan organisationer direkt leverera ett beprövats stöd istället för att testa sig fram till vad som ger resultat.

"Jag har fått tillbaka stoltheten i min yrkesroll." Handläggare Arbetsförmedlingen
"Äntligen förstår mina kollegor och min chef varandra när det gäller hur vi bäst ger stöd." Handläggare kommunal arbetsmarknadsenhet
"Med en gemensam syn på stöd fungerar samverkan mellan arbetsförmedling, kommun och försäkringskassa mycket bättre." Chef samverksansorganisation

Hur går det till?

Varje samarbete är unikt. Lösningar kan byggas med egen personal eller med vår personal. Det kan vara för en specifik målgrupp eller ett öppet vägledningscentrum. Oftast ingår att själv få uppleva verktygen samt rådgivning och handledning för att komma igång.

Vi kan börja från grunden eller utgå ifrån resurser som finns. Lösningsfokus och motiverande samtal är inbyggt. Biologdesignern stärker stödtjänster som Supported Employment och passar med uppföljningsverktyg som BIP.
Läs en fallstudie.

Kontakt

Torild Carlsson
0708 - 16 66 69

Studentprojekt

4 filmer, inspirerade av biologdesignern, gjorda av studenter
på utbildningen 3D-animation vid Högskolan i Väst.

  • Äntligen måndag

  • Biologdesignern

  • André

  • Elefanten

En film gjord av en praktikant vid Ungdomslotsen i Laholm där Biologdesignern används.